Sizler de bazı yıllarınızı yaşarken daha çok söz sahibi olmak istemez miydiniz? Böyle konuşunca kadere taş atıyormuşum gibi hissettiriyor ancak amacım konuyu öyle bir yere çekmek değil ki. Bu cümleyi bana kurdurtan, kültürel yapıya fazla adapte olma durumundan ötürü bazı kavramları sorgulamadan, olduğu gibi öğrenme halinin farkına varılması. Bilinçlendikçe farkına vardığımız geçmiş yıllarımızı şöyle bir gözden geçirme hali. Bana göre sanırım bir insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri, kişinin kendini keşfetmesine uygun ortamın hazırlanmamış hatta bununla da kalmayıp o hayatlara müdehale ile bir fabrika ürünü gibi standard bir yapıda var olmasına ortam hazırlanmış olmasıdır. Ne çocuğumuza, ne sevdiceğimize, ne de en yakın arkadaşlarımıza bunu yapmadığımız konusunda hassas olabilsek keşke. Tabii bu eylem kendi içinde çok önemli bir farkındalık barındırıyor ki o farkındalığı yaşamak için kafa yormak, çevreden gelen girdilere karşı açık olmak, öncelikle o kişinin sorgulaması lazım falan filan. Her zaman daha iyi ve daha kötü, daha eğlenceli ve daha sıkıcı vardır. Çünkü bana göre bunların hepsi göreceli kavramlardır aslında.

Bir eylemi gerçekleştirirken o eylemin faydası önemli elbet ancak, niyetin de çok önemli olduğu — hatta aksiyon aldırması gereken asıl kaynağın niyet olduğu kanısındayım (“the good place” in Tahani’sine selam olsun :D). Niyetini kendine bile söylemediğin aksiyonların yok mudur? Kendini çözümlemenin bu denli zor olabileceğini tahmin bile edemezdim.

The Good Place, Michael Schur’in NBC’de yayınlanan ABD yapımı fantastik komedi televizyon dizisi

Neyi farkettim biliyor musun sevgili okuyucu? Elinden geleni yaptıkça idealize ettiğin dünyaya yakın bir evrende yaşadığını. Bu cümlenin alt metnini sesli okuyalım. Gücün yetmese bile, samimiyetinle ve halis niyetinle eyleme geçtiğinde o hayal ettiğin, arzuladığın dünyayla benzerliği yüksek bir evrende misafir edildiğini düşünüyorum. Evren, insan, yaşam sürprizlerle dolu ve ben mucizelere inanıyorum.

Ph.D. Cand. in CmpE @Boğaziçi University. #ai #privacy #uncertainty #ml #dl #running #cycling #she/her https://www.cmpe.boun.edu.tr/~gonul.ayci/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store