Bir makaleyi nasıl okumalı?

Araştırma yapmaya başladığım ilk zamanlar yaşadığım sorunlardan biri, bir makalenin nasıl okunacağını bilmiyor olmamdan kaynaklanıyordu. İlk başlarda her makaleyi içerisinde yer alan sıralamayı takip ederek okuyacağımı düşünmüştüm. Bana göre neticede bir makalenin yapısı o makalenin okunabilirliği dikkate alınarak oluşturulmuş olmalıydı. Yani, makaleler başlık, özet, giriş, … şeklinde devam ediyordu ve ben de aynı sırayı takip ederek kitap okur gibi okumam gerektiğini varsaydım. Sonra yok bu iş böyle olmaz, bir makaleyi daha verimli okumanın bir tekniği olmalı diye bu konu üzerine araştırma yapma ihtiyacı duydum. O dönem bana ilaç gibi gelen bir kaynak, pek kıymetli İsmail Arı tarafından Türkçe’ye de çevrilen S. KeshavınHow to Read a Paperyazısı oldu. Srinivasan Keshav hocaya ve İsmail Arı’ya sonsuz teşekkürler. Bu vesile ile İsmail Arı’yı da sevgiyle anıyorum.

Makalenin orjinali: “How to Read a Paper
İsmail Arı tarafından yapılan Türkçe çevirisi: “
Bir Makaleyi Nasıl Okumalı?”
Daha fazla insana ulaşması ümidiyle.

Ph.D. Cand. in CmpE @Boğaziçi University. #ai #privacy #uncertainty #ml #dl #running #cycling #she/her https://www.cmpe.boun.edu.tr/~gonul.ayci/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store